9.9.2014

Lastenneuvolakäsikirjaan mediakasvatuksellinen kokonaisuus

 

Lastenneuvolakäsikirja on THL:n internetsivusto, joka on tarkoitettu lastenneuvolatyötä tekeville ammattilaisille sekä  vanhemmille. Mediakasvatuksen kehittäjä ja erityissuunnittelija Satu Valkonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) on kirjoittanut sivustolle oman mediakasvatuksellisen kokonaisuuden.  Lapsi eri ikävuosina -mediakasvatuksellinen näkökulma on suunnattu ensisijaisesti lastenneuvolatyötä tekeville ammattilaisille, mutta kokonaisuus auttaa myös vanhempia pohtimaan lastensa suhdetta mediaan.

Kokonaisuuden tavoitteena on syventää tietoa median merkityksestä lasten kasvussa ja kehityksessä sekä kannustaa lastenneuvolan työntekijöitä avaamaan keskustelua median käytöstä perheissä vanhempia ja lapsia kohdattaessa.

Kokonaisuus jakaantuu kahdeksaan osaan, joissa jokaisessa käydään läpi lapsen suhdetta mediaan ikävuosien mukaan. Pääset tutustumaan kokonaisuuteen täältä.

 

9.9.2014

Nuorten Akatemia hakee tekijänoikeuksista kiinnostuneita kouluvierailijoita

 

nuortenakatemia

Nuorten Akatemia hakee kouluvierailijoita ohjaamaan tekijänoikeuksiin liittyviä kouluvierailuja yläkouluissa. Vierailijoita haetaan erityisesti pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Joensuuhun, Turkuun ja Ouluuun, mutta myös muihin paikkakuntiin on tarvetta. Kouluvierailut alkavat 13.10.2014 ja jatkuvat keväällä 2015.

Avointa riistaa vai tekijälle suojaa? -kouluvierailut ovat osa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Nuorten Akatemia ry:n Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä -hanketta.  Hankkeen tavoitteena on tuoda tietämys tekijänoikeuksista osaksi nuorten arkea sekä tarjota tilaisuuksia pohtia luovien alojen toimintaedellytyksiä.

Kouluvierailun aikana nuorten kanssa pohditaan tekijänoikeuksia sekä niihin liittyviä haasteita ratkaisutyöpajojen avulla. Yhden vierailun kesto on 45 minuuttia ja ne toteutetaan pääasiassa arkipäivisin. Vierailujen kohderyhmänä ovat yläkoulujen 8.- ja 9.-luokkalaiset, mutta vierailuja toteutetaan myös toisen asteen oppilatoksissa.

Jatka lukemista..

9.9.2014

Aineisto vanhemmille sekä alakoululaisille sanomalehdistä

 

Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat julkaisseet YK:n kansainvälisen lukutaitopäivän yhteydessä esitteen, jossa pureudutaan lasten lukumotivaatioon ja sen ylläpitämiseen. Esitteessä nostetaan esiin kotona tapahtuva lukuharrastus. Kotona lukeminen ja erityisesti lasten kanssa yhdessä lukeminen auttavat kielen oppimista sekä valmistavat lasta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Esite on osa Sanomalehti opetuksessa -toimintaa, jolla on vahvat perinteet Sanomalehtien Liitossa.

Vahvista vanhemmuuttasi ja kehitä lapsesi lukutaitoa -tulostettavan aineiston läydät täältä.

Lukutaitopäivän yhteydessä julkaistaan myös verkkolukupassit alakoululaisille. Passeissa on sanomalehtiin liittyviä tehtäviä. Passeja voi hyödyntää erilaisissa lapsille suunnatuissa mediakasvatuksellisissa projekteissa.

Tulostettaviin verkkopasseihin pääset käsiksi täältä.

Lisätietoja:

Hanna Romppainen,
Mediakasvatusasiantuntija, Sanomalehtien Liitto
044 378 7184
hanna.romppainen(a)sanomalehdet.fi

 

9.9.2014

Isi, lue -kampanja tähtää poikien lukuharrastuksen vahvistamiseen

 

YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jälleen 8. syyskuuta, johon liittyen Sanomalehti Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys järjestävät Isi, lue -kampanjan, joka korostaa lukevien isien merkitystä erityisesti poikien lukutaidolle. Kampanjalla pyritään nostamaan esiin lukevan miehen malli, joka on Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppaisen mielestä yksi tärkeä tekijä poikien lukemisharrastuksen vahvistamisessa.

Kampanjan aikana järjestetään myös kilpailu, jossa isät voivat kertoa tekstiviestillä tai twiitillä, miksi he lukevat lapsilleen. Parhaan tekstiviestin tai twiitin lähettänyt isä palkitaan 2 000 eurolla elektroniikkaa.

Isi, lue -kilpailun sääntöihin ja käytännön seikkoihin voit tutustua täällä.

29.8.2014

Avustuksia opettajien pedagogisen ICT-käytön ohjaukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista ICT-käytön ohjausta. 

Pedagogisella ICT-käytön ohjauksella tarkoitetaan tukea sellaisille opettajille, jotka haluavat ohjata muita opettajia käyttämään verkossa olevaa aineistoa ja digitaalisuutta hyväksikäyttävää opetusta. Lisäksi pedagogista ICT-ohjausta antavien opettajien tulee verkostoitua vastaavaa työtä tekevien kanssa, ja tukea opettajia verkostoitumaan, jotta saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön uusia tapoja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa, digitaalisuutta, mobiililaitteita jne.

Tavoitteena on saada opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia opetusmenetelmiä ja -välineitä sekä laajentaa yhteistyötä opettajien kesken. Tavoitteena on oppilaiden innostuksen kasvattaminen opetusta kohtaan hyväksikäyttämällä uutta teknologiaa. Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät OKM:n sivuilta.

29.8.2014

Koulut saivat päivitetyt ohjeet markkinointiin ja sponsorointiin

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä laatima muistio Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten tueksi yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Muistiossa käsitellään muun muassa koulukuvauksia, välipala-automaatteja, kaupallisten liikuntapalvelujen opetuskäyttöä, median käyttöä opetuksessa, kilpailujen ja tapahtumien markkinointia, sponsorointia, varojen keruuta sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiä oppilaille ja opiskelijoille.

Alaikäisiin kohdistuva markkinointi tiukempaan valvontaan

Yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa nähdään uusissa ohjeissa kiinteänä osana koulujen yrittäjyyskasvatusta ja kuluttajakasvatusta. Opetussuunnitelmien perusteissa oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua.

Koulut ja oppilaitokset ovat liike-elämälle houkutteleva markkinointikanava, ja pyrkimykset käyttää tätä väylää ovat lisääntyneet. Tieto- ja viestintäteknologia on tehnyt lasten ja nuorten tavoittamisen yrityksille aiempaa helpommaksi.

Alle 18-vuotiaat oppilaat ja opiskelijat ovat kuitenkin kuluttajansuojan kannalta erityisasemassa. Heihin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan keskimääräistä tiukemmin.

Lapset ja nuoret ovat lisäksi merkittävä kuluttajaryhmä, joka tekee omia ostopäätöksiä ja saattaa vaikuttaa vanhempiensa ostopäätöksiin. Vanhemmilla on kasvattajina oikeus päättää, millaisen markkinoinnin kohteeksi heidän lapsensa joutuvat. Siksi koulujen ja oppilaitosten on tehtävä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.

Opetushallituksen ja KKV:n muistioon on päivitetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2004 antamat ohjeet lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista, Opetushallituksen ohjeet vuodelta 2006 retkien ja muun koulun ulkopuolisen toiminnan järjestämisestä sekä Opetushallituksen ja Kansanterveyslaitoksen ohjeet makeis- ja virvoitusjuoma-automaateista vuodelta 2007.

Muistio on luettavissa Opetushallituksen verkkopalvelussa sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla

28.8.2014

Tapaaminen ruotsinkielisen mediakasvatusalan toimijoille 22.10

MEDIAKASV_LOGO_YMPKuuluuko sinun tai kolleegasi työhön ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa? Tai kaipaako organisaatiosi tietoa ruotsinkielisten mediakasvatustoimijoiden toiminnasta ja tarpeista?

Tervetuloa osallistumaan ruotsinkielisen mediakasvatusverkoston ensimmäiseen tapaamiseen Helsingin Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6) keskiviikkona 22.10.2014 klo 14-16. Mediakasvatusseura on keväällä ja kesällä 2014 kartoittanut ruotsinkielistä mediakasvatuskenttää Suomessa. Kartoituksen ajatuksena oli saada yleiskuva ruotsinkielisen mediakasvatuskentän tilasta Suomessa. Verkoston perustamisen tarkoituksena on toimia lähtölaukauksena lähemmälle yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet täällä (ruotsiksi).

Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Mediakasvatusseuran koordinaattoriin Isabella Holmiin joko puhelimitse 050 501 7330 tai sähköpostitse isabella.holm(at)mediakasvatus.fi.

 

15.8.2014

Kansainvälisiä tapahtumia syksyllä 2014

World Summit on Media for Children
Aika: 8-10.9.2014
Paikka: Kuala Lumpur, Malesia
Tapahtuman sivuille pääset tästä.

Konferenssin aikana luodaan laajempi ymmärrys lasten medioihin ympäri maailman, nostetaan lastenohjelmien statusta sekä suunnataan huomiota lastenohjelmien tuotantoon ja levitykseen. Konferenssin tavoitteena on luoda ohjaavat periaatteet koskemaan lasten medioita sekä avustaa tarjoamaan mahdollisuuksia laadukkaisiin lastenohjelmiin tulevaisuudessa. Jatka lukemista..

12.8.2014

Lapset hakevat sosiaalisesta mediasta kavereita

Tuoreen selvityksen mukaan yli 60 prosenttia alakouluikäisistä pitää uusien kaverisuhteiden muodostamista yhtenä tärkeimmistä syistä olla sosiaalisessa mediassa. Uusien kavereiden hankkiminen on lähes yhtä tärkeää kuin yhteydenpito jo olemassa oleviin ystäviin. Aikuisista vain murto-osa etsii somesta uusia ystäviä. Tulokset kertovat selkeästä erosta lasten ja aikuisten somekäyttäytymisessä. Tutkimusten mukaan vain joka kymmenes aikuinen etsii sosiaalisesta mediasta uusia ystäviä. Jatka lukemista..

6.8.2014

Kansainvälisiä tapahtumia syksyllä 2014

World Summit on Media for Children
Aika: 8-10.9.2014
Paikka: Kuala Lumpur, Malesia
Tapahtuman sivuille pääset tästä.

Konferenssin aikana luodaan laajempi ymmärrys lasten medioihin ympäri maailman, nostetaan lastenohjelmien statusta sekä suunnataan huomiota lastenohjelmien tuotantoon ja levitykseen.  Konferenssin tavoitteena on luoda ohjaavat periaatteet koskemaan lasten medioita sekä avustaa tarjoamaan mahdollisuuksia laadukkaisiin lastenohjelmiin tulevaisuudessa.

Jatka lukemista..

1 40 41 42 43 44 48
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat