23.3.2015

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen loppuraportti julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishankkeen tavoitteena oli perusopetuksen uudistamiseksi selvittää perusopetuksen nykytilaa ja oppimistulosten heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen.

Jatka lukemista..

20.3.2015

Työpaikkailmoitus: Finnish Safer Internet – hankkeseen projektipäällikkö

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion laitos, jonka tehtävänä on elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen, kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta ja mediakasvatuksen edistäminen. Instituutti myös edistää ja harjoittaa tutkimusta sekä tarjoaa toimialaansa liittyviä palveluja. Lisäksi instituutti edistää toimialansa kulttuurin tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia yleisön saataville. Tehtävä on määräaikainen 01.06.2015 – 30.06.2016. Jatka lukemista..

19.3.2015

Lukuviikon ohjelmisto ja faktoja lukemisesta

Lukukeskuksen järjestämää Lukuviikkoa vietetään Kirjan ja ruusun päivän kanssa samalla viikolla 20.–26.4.  Tänä vuonna teemana on ”Minä lukijana”. Viikko sisältää runsaasti ilmaisohjelmaa koko perheelle ja mukaan on ilmoittautunut yli 80 tapahtumaa Helsingistä Sodankylään. Voit hakea oman paikkakuntasi tapahtumia Lukiviikon tapahtumakalenterista päivämäärän ja / tai paikan mukaan.

Lukukeskus on koonnut myös eri tutkimuksista 10 faktaa, jotka selvittävät suomalaisten lukutaitoa ja suhtautumista lukemiseen. Tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä. Koosteen mukaan suomalaiset ovat edelleen lukijakansaa ja  23 OECD-maan keskiarvoon verrattuna suomalaiset pärjäävät hyvin tiedon käsittelyssä ja tulkinnassa. Nuorten lukutaito kuitenkin on laskusuunnassa maailman huipulta.

 

16.3.2015

Työpaikkailmoitus: OKM erityisasiantuntija

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana erityisasiantuntijan virka. Tehtävä on vakinainen ja palvelussuhde alkaa 01.04.2015
Hakuaika päättyy 18.03.2015 kello 16:15.

Erityisasiantuntijan pääasiallisina tehtävinä ovat yleissivistävän koulutuksen tilasto- ja tietotuotantoon, tietoyhteiskuntatehtäviin sekä digitaalisiin oppimisympäristöihin, pilvipalveluihin ja omaan toimialaan liittyvät strategiset suunnittelu-, valmistelu-, kehittämis- ja toimeenpanotehtävät. Viran tehtäviin kuuluvat myös tehtäväalueen kansainväliset tehtävät.

Työpaikan tiedot:
Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki. Hakemuksia toivotaan kuitenkin ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Virka on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu koulutuspolitiikan osaston yleissivistävän koulutuksen vastuualueelle.

Lisätietoja virasta ja hakumenettelystä saat täältä.

Lisätietoja tehtävästä:
Jarkko Moilanen
0295 3 30003

Eeva-Riitta Pirhonen
0295 3 30258

Linkki työnantajan verkkosivuille.

16.3.2015

Mediakasvatusseuralta uusi julkaisu alueellisen mediakasvatustyön tueksi

alueellisen_mediakasvatusyhteistyon_opas_kansiAlueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas tarjoaa mediakasvatuksen alueellisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, nuorisotyöntekijöille, kirjastotyöntekijöille, mediakasvattajille, kouluttajille ja hanketyötä tekeville työkaluja, ideoita ja vinkkejä omaa työtä tukevan henkilökohtaisen mediakasvatusryhmän tai -verkoston ja alueellisen mediakasvatusverkoston kehittämiseksi. Verkoston muoto ja suuruus voivat vaihdella pienestä tehotiimistä laajaan alueelliseen asiantuntijaryhmään. Opas tukee verkostojen luomisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä sekä sisältää neuvoja yhteisten mediakasvatushankkeiden kehittelyyn. Jatka lukemista..

13.3.2015

Mediataide osana lasten nettikasvatusta

Nettikulttuuri on ennen muuta oman tekemisen ja jakamisen kulttuuria, mutta lasten oma toimijuus ja tekemisen mahdollisuudet netissä ovat rajalliset. Heidät on lukittu kuluttajan asemaan: YouTube, Instagram, Facebook – on suljettu alle 13-vuotiailta. Pienet lapset saavat  siis tuottajan oikeudet vasta paljon myöhemmin kuin heidän henkilökohtainen mediasuhteensa on alkanut kehittymään. 

REmiksi on kokeellinen projekti, jonka keskiössä ovat taiteilijoiden vetämät työpajat ala-asteikäisille lapsille. Projektia tuottaa Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry ja yhteistyössä ovat neljän taiteilijan ryhmä sekä ja neljä helsinkiläistä alakoulua. Projektin tavoitteena on innostaa lapsia ottamaan netti haltuun omaehtoisen tekemisen kautta. Taiteilijoiden kehittämissä Remiksi-työpajoissa lapset tutustuvat netin avoimiin työkaluihin ja aineistoihin, oppivat ohjelmoinnin alkeita ja seikkailevat tekijöinä netin yhteisöllisessä maisemassa.  Lisätietoja löydät täältä. Jatka lukemista..

12.3.2015

Opiskele seksuaalikasvatuksen ammattilaiseksi – mediakasvatus mukana

Sexpo käynnistää syksyllä 2015 toista kertaa seksuaalikasvatuskoulutuksen, joka tarjoaa teoriaa ja käytännön menetelmiä tehdä kasvatustyötä seksuaalikysymysten parissa. Koulutuksessa nostetaan esiin myös mediakasvatuksellisia näkökulmia.
Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi:

  • seksuaalisuuden kohtaaminen eri ikäryhmien parissa
  • tunteet, minäkuva, kehonkuva
  • seksuaali- ja lisääntymisterveys
  • lainsäädäntökysymykset
  • seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen
  • arvot, ammatillisuus ja etiikka
  • seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • mediakasvatus

Opiskelu on työelämälähtöistä ja sisältää mentoroidun harjoittelun. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetus- ja kasvatusalan työntekijät sekä nuorisotyöntekijät. Se soveltuu myös sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille sekä muille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatusta. Koulutus on maksullinen.

Haku koulutukseen umpeutuu 27.7.2015. Ilmoittautua voit  Sexpon kotisivuilla.

Lisätiedot:
Patricia Thesleff
patricia.thesleff(a)sexpo.fi
050 505 4978

5.3.2015

Nuorten tekemiä elokuvia esillä Tampereella

Näe ja tule nähdyksi – Kelaamon näytös 6.3. Tampereen elokuvajuhlilla.

Nuorten elokuvantekijöiden verkkoyhteisö Kelaamo tuo Tampereelle  valikoiman intohimoista suomi-indietä. Nuoret itse tarttuvat  monikerroksisiin aiheisiin: kehonkuvaan, minuuteen, kuolemaan ja uusiin mahdollisuuksiin.

Tampere Film Festivaalin Kelaamo-näytös 6.3. klo 18, Arthouse Cinema Niagara. Tarkemman ohjelman näet täältä. Lippu näytökseen maksaa 8.50€ ja sen voi ostaa täältä.

Lisätiedot:
Hanna Wahlman,
tuottaja hanna.wahlman@kelaamo.fi
+358 45 125 8045

4.3.2015

Terveisiä Berliinistä: Enemmän arvoa nuorten mediatoiminnalle

Nina Jääskeläinen, kirjallisuuden sekä mediakulttuurin ja viestinnän opiskelija Joensuun yliopistosta, osallistui marraskuussa 2014 Saksan ja Suomen opetusministeriöiden väliseen asiantuntijavaihtoon, jonka teemana oli ”Nuorten vapaaehtoistyö- ja toiminta.” Berliiniin suuntaavalle matkalle valittiin nuorisoasioista kiinnostuneita  journalisteja  ja alan opiskelijoita. Matkan järjestelyistä vastaa Suomessa Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Saksassa Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V. (PNJ).

Toisessa kirjoituksessaan Nina esittelee nuorten omaan mediatoimintaan kesittyneen nuoristyön painopisteitä Saksalaisittain: Jatka lukemista..

3.3.2015

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen haettavana valtionavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi noin 17 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen kehittämiseen, jolla vastataan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen.

Avustusta voi hakea:

1) toimiin jotka edistävät opetuksen järjestäjien pedagogista ICT:n käyttöä.
2) tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin pedagogiseen kehittämiseen, joka panostaa oppimaan oppimiseen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseen
3) koulutuksen toimiin, jotka edesauttavat oppilaiden ja huoltajien osallisuutta.

Pedagogisen ICT-toiminnan edistämisessä valtionavustusta voidaan käyttää opetuksen järjestäjän strategian laatimiseen ja kehittämiseen, jossa yhdistyy koulujen arki, tietohallinto sekä informaalin oppimisen mahdollisuudet (kuten kirjastot ja museot) pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisätietoja saat täältä.

1 40 41 42 43 44 60
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat