12.1.2015

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat avaavat digisisältöjä Sanomalehtiviikolla

Maailma ja sen mahdollisuudet avautuvat koululaisille Sanomalehtiviikolla 2.-6.2.2015.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tarjoavat lehtien kaiken digitaalisen sisällön opettajien ja oppilaiden käyttöön viikon ajaksi. Sisällön ilmaisen käytön lisäksi opettajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen, jossa esitellään sisältöjen monipuolisuutta ja opastetaan palvelujen
käyttöön.

Sanomalehtiviikkoa on vietetty vuodesta 1995 alkaen ja se on tarkoitettu kaikille opetusasteille. Viikon aikana oppilaille annetaan mahdollisuus lehtien lukemiseen ja eri aineiden opettajat voivat käyttää lehtien sisältöä oppitunneilla haluamallaan tavalla tai valmiiksi kasattuja vinkkejä hyödyntäen.

Lisätietoa: www.HSISkoulussa.fi

7.1.2015

Mediakasvatusseura hakee harjoittelijaa

Kiinnostaako sinua mediamaiseman muutokset, kasvava digitaalinen kuilu ja se, miten mediataitoja voisi levittää yhteiskunnassa? Puhutko sitäpaitsi sujuvaa svenskaa ja olet innostunut kaikesta viestintään liittyvästä? Hae siinä tapauksessa Mediakasvatusseuran kaksikieliseksi harjoittelijaksi kevätkaudelle 2015!

HARJOITTELUPAIKKAILMOITUS

Sällskapet för mediefostran rf. söker en

Tvåspråkig kommunikationspraktikant MEDIAKASV_LOGO_YMP

Sällskapet för mediefostran är en tvärvetenskaplig, tvåspråkig och riksomfattande förening som gynnar forskning och praxis inom mediekunskapsfältet. Verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, ca. 200 personmedlemmar och över 50 kollektivmedlemmar. Nu söker vi en praktikant för att stöda oss i vårt arbete. Av dig önskar vi goda språkkunskaper i finska och svenska, att du studerar vid en högskola (t.ex journalistik, kommunikation, kulturproduktion, samhällsvetenskaper, men inte uteslutande) och att du kan arbeta strukturerat i en tidvis hektisk arbetsmiljö. En god samarbetsförmåga och ett socialt öga är väsentliga i arbetet. I första hand söker vi dig som kan börja praktiken redan i slutet av januari eller från och med februari 2015, men vi rekryterar även praktikanter för resten av året.

Jatka lukemista..

23.12.2014

Mantelichat lasten ja nuorten tukena verkossa jouluaattona

joulumandeliVapaaehtoisten aikuisten kanssa voi jutella reaaliaikaisesti mieltä askarruttavista asioista.

Jouluna iloa, rauhaa vai yksinäisyyttä? Juttukaveria vailla? Pelastakaa Lapset ry järjestää tänä jouluna jo kahdettatoista kertaa lapsille ja nuorille suunnatun Mantelichatin verkossa. Kokemus on osoittanut, että monet nuoret kaipaavat jouluna turvallisen aikuisen läsnäoloa. Mantelichatissa nuori voi keskustella mieltä painavista asioista anonyymisti nimimerkin turvin. Nuorten kanssa keskustelevat aikuiset ovat Pelastakaa Lapset ry:n kouluttamia aikuisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Kokeneet ohjaajat antavat apua ja tukea erilaisissa mieltä askarruttavissa asioissa ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin.

Mantelichat on avoinna 24.12.

Jouluna päivystää myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton netti- ja puhelinpalvelut. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja chat on auki jouluaattona klo 14-17. Jatka lukemista..

22.12.2014

Opetussuunnitelman perusteet valmistuneet

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antamia määräyksiä, joita kunnat ja muut opetuksen järjestäjät ovat velvollisia noudattamaan paikallisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Paikalliset opetussuunnitelmat valmistellaan siten, että niiden mukaiseen opetukseen siirtyminen voidaan aloittaa syksyllä 2016.

Perusteet on valmisteltu yhteistyössä opetuksen järjestäjien, koulujen, opettajankoulutuksen, tutkimuksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Niiden luonnokset ovat olleet opetuksen järjestäjien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavina kolme kertaa valmistelun aikana. Niistä on myös pyydetty keskeisten sidosryhmien lausunnot.

Esiopetuksen perusteissa korostetaan varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa, oppimisen iloa ja eheytettyä opetusta. Lasten kehityksen ja oppimisen vaihtelu nähdään luonnollisena; lapsilla on oikeus oppia itseään kiinnostavia asioita sekä edetä omaan tahtiin. Perusteet korostavat leikkiä ja muita lasten aktiivista roolia vahvistavia tapoja opetella, kokeilla ja toimia.

Perusopetuksen perusteet on uudistettu kokonaisuutena siten, että ne vastaavat koulua ympäröivän maailman muuttumisen ja kehittyvän perusopetuksen haasteisiin. Perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus sekä uutta luova toiminta edistävät oppimista. Monipuolista oppimista tuetaan niin, että jokainen voi kasvaa täyteen mittaansa. Koulua kehitetään oppivana yhteisönä, joka tarjoaa oppilaille mielekkäitä oppimisympäristöjä sekä kannustavan ja turvallisen kasvun paikan. Se opastaa elämään kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kestävällä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Oppiaineosuudet on uudistettu kokonaisuudessaan. Opetuksen ja oppimisen tavoitteet määritellään sekä oppiaineittain että oppiaineiden yhteistyönä edistettävälle laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alaisen osaamisen alueita määritellään seitsemän:

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 4. Monilukutaito
 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Oppiaineiden jokaiselle tavoitteelle on kirjoitettu hyvää osaamista kuvaava arviointikriteeri 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarviointia varten.

Jatka lukemista..

22.12.2014

ELINET etsii esimerkkejä hyvistä lukutaitotyön käytänteistä

Eurooppalainen lukutaitoverkosto ELINET  etsii esimerkkejä hyvistä käytänteistä, joilla tuetaan lukutaidoltaan heikkojen lasten, nuorten tai aikuisten lukutaidon kehittymistä.  Mukaan toivotaan kaikkia lukutaitotyötä tekeviä kuvaamaan toimintaansa, jotta Suomesta saadaan mahdollisimman monia erilaisia käytänteitä mukaan.

Toiminta voi kohdistua lukemisen opetteluun ja lukutaidon harjaannuttamiseen, lukemismyönteisen ympäristön ja asenneilmaston luomiseen tai osallisuuden ja tasa-arvon vahvistamiseen. Käytänteiden toimivuudesta ei tarvitse olla tutkimustietoa. Toimintakuvausten avulla on tarkoitus innostaa tekijöitä uusiin projekteihin ja kehittää jo olemassa olevia toimintamalleja.

Toiminta voi olla:

 1. projekteja tai hankkeita,
 2. toimintamalleja
 3. materiaaleja

Toimintakuvaus toimitetaan ELINET-verkoston verkkosivujen kautta mieluummin englanniksi. Sen voi halutessaan toimittaa myös suomeksi osoitteeseen:
asiakaspalvelu(a)lukukeskus.fi.

Lähetä toimintakuvaus 31.1.2015 mennessä.

 

19.12.2014

Monilukutaidon perusteet -seminaarissa avataan monilukutaidon tavoitteita

Monilukutaidon perusteet -seminaarin järjestää Helsingin kaupungin opetusvirasto yhteistyössä Mediakasvatusseura ry:n kanssa Helsingissä 26.2.2015 kello 8.30 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 84. Tapahtumapaikkana on Helsingin luonnontiedelukion auditorio.

Seminaarin tarkoituksena on selvittää monilukutaidon käsitteen lähtökohtia: mistä käsite on saanut alkunsa ja mitä sillä tavoitellaan. Ilmoittaudu seminaariin viimeistään torstaina 19.2.2015 klo 12:00. Lisätietoja ilmoittautumisesta sekä seminaarin koko ohjelmasta löydät  täältä.

Monilukutaidon käsite tulee todennäköisesti saamaan vuosien saatossa toisenlaisia muotoja kuin millaisena se alun alkaen ymmärrettiin. Iltapäivän paneelissa herätellään ajatuksia siitä, mitä monilukutaito voisi olla kymmenen vuoden päästä opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen. Seminaarin kohderyhmänä ovat perusasteen opettajat, rehtorit ja henkilökunta, mediakasvattajat, muut aiheesta kiinnostuneet kasvattajat.

Lisätietoja:
Erityissuunnittelija Mikko Kettunen puh. 310 86997, mikko.kettunen@hel.fi
Koordinaattori Rauna Rahja puh. 050 594 2275, rauna.rahja@mediakasvatus.fi

 

 

 

15.12.2014

Julkisen sanan neuvosto huomioi lapset ja alaikäiset

Julkisen sanan neuvosto (JSN) päätti keskiviikkona 10.12.2014 lapsia ja alaikäisiä koskevasta periaatelausumasta. Lausumassa linjataan Journalistin ohjeita yksityiskohtaisemmin, miten lapsia ja alaikäisiä haastatellaan ja kuvataan sekä mitä on otettava huomioon julkaistaessa heistä juttuja.

Lausuma korostaa median erityistä vastuuta lapsista ja alaikäisistä. Siinä muistutetaan myös siitä, että lapsilla ja alaikäisillä on sananvapaus ja oikeus esittää omia ajatuksiaan mediassa. Julkisen sanan neuvosto kehottaa periaatelausumassa tiedotusvälineitä täydentämään Journalistin ohjeita lapsia ja alaikäisiä koskevilla omilla ohjeilla.  Neuvosto muistuttaa, että kaikki Journalistin ohjeet koskevat myös alaikäisten asioiden käsittelyä julkisuudessa.

Lisätietoja löydät täältä

 

15.12.2014

Haluatko kehittää sanomalehti opetuksessa -toimintaa?

Jos vastaat kyllä, pääset osallistumaan kehitystyöhön vastaaamalla kyselyyn. Sanomalehtien Liitossa ollaan kehittämässä Sanomalehtiviikkoa ja sanomalehti opetuksessa -toimintaa. Opettajilla on nyt mahdollisuus antaa palautetta sanomalehden opetuskäytöstä ja siitä, miten sitä voisi kehittää. Kyselyyn vastaamisessa kestää noin 10–15 minuuttia. Kaikkien vastanneiden kesken Sanomalehtien Liitto arpoo kolme vapaavalintaista sanomalehden vuosikertaa.

Vastaa kyselyyn 17.12. mennessä täällä. Voit vastata nimettömänä, ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan palkintojen arvonnassa.

Lisätiedot:

Hanna Romppainen mediakasvatusasiantuntija, hanna.romppainen(a)sanomalehdet.fi

15.12.2014

Ilmoittautuminen kansainväliseen maisteriohjelmaan käynnissä

Tampereen yliopistossa alkaa kansainvälinen mediakasvatuksen maisteriohjelma (120 op/ects credits ) elokuussa 2015. Kahden vuoden maisteriohjelma järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön sekä kasvatustieteen yksikön kanssa. Lisätietoja maisteriohjelmasta saat täältä (englanniksi).  Haluaika on käynnissä ja ilmoittautua voi 30.1.2015 saakka. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat täältä (englanniksi).

Maisteriohjelman sisältö on jaoteltu kolmeen kokonaisuuteen:

 1. lasten mediasuhteen ja mediakasvatuksen tutkimus
 2. opetus ja oppiminen mediavälitteisissä ympäristöissä
 3. mediakasvatuksen kehittäminen eri organisaatioissa, kuten kansalaisjärjestöissä ja kouluissa

Lisätietoja opintokokonaisuudesta saat täältä (englanniksi).

Lisätiedot:

Anna Vähämäki, koordinaattori, anna.vahamaki(a)uta.fi
Sirkku Kotilainen, professeri, sirkku.kotilainen(a)uta.fi
Reijo Kupiainen, professori, reijo.kupiainen(a)uta.fi

 

9.12.2014

OECD-tutkimus: Suomalaiset opettajat ja rehtorit luottavat ammattitaitoonsa oppimisen edistäjinä

Suomessa opettajat pystyvät opetuksessaan vaikuttamaan paljon oppimista edistäviin asioihin. Alakoulun opettajista 89 prosenttia uskoo vaikuttavansa oppilaiden arvostukseen oppimista kohtaan. Yli 70 prosenttia heistä uskoo voivansa auttaa oppilaita ajattelemaan kriittisesti. OECD julkaisee kansainvälisen alakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia koskevan raportin tänään. Jatka lukemista..

1 44 45 46 47 48 59
 • Uusimmat uutiset

 • Kategoriat