13.10.2014

Uusi tutkimus nuorten miesten mediasuhteesta!

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus COMETissa (Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus) on valmistunut tutkimus poikien mediakultturia käsittelevistä teemoista. Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, miten suomalaiset pojat ja nuoret miehet käyttävät ja arvottavat erilaisia medioita, millaiset seikat mediakäyttöä ohjaavat ja millaisena nuoret miehet itse kokevat heille tarjoutuvan mediamaiseman ja osallistumisen mahdollisuudet. Jatka lukemista..

10.10.2014

Mediakasvatus.nyt 2014 -syysseminaarin ilmoittautuminen käynnissä

Mediakasvatusseuran perinteinen syysseminaari Mediakasvatus.nyt järjestetään tällä kertaa 11.11 Kuopiossa yhteistyössä Elokuvateatteri Kuvakukon, ISAK ry:n ja Kuopion kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Play it Again, Savo! Pelit ja pelillistäminen työvälineiksi -seminaarin tapahtumapaikkana toimii Kino Kuvakukko.

Ilmoittaudu mukaan 3.11 mennessä ! Pääset käsiksi sähköiseen ilmottautumiskaavakkeeseen  tässä osoitteessa.

Lisätietoja tapahtumasta saat täältä tai sähköpostilla mediakasvatus@mediakasvatus.fi.

 

8.10.2014

Maailmanpaja – kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista on julkaistu

Plan Suomen ja Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteisessä Maailmanpaja-hankkeessa on kehitetty alakouluikäisten lasten yhteiskunnallista kerhotoimintaa. Hankkeen yhteydessä tuotettua Maailmanpaja – kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista materiaalia voi soveltaa alakoulun yhteiskunnallisessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Jatka lukemista..

6.10.2014

Lehdet mediakasvattajina -opas on julkaistu

Lehdet mediakasvattajina -oppaaseen on koottu mielipiteitä, tutkimustuloksia ja ideoita lehtikustantajien mediakasvatustyöstä sekä ideoita alle 12-vuotiaiden mediakasvatukseen.

Julkaisu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Lehdentekijän mediakasvatustavat -hanketta, jonka toteuttivat vuonna 2014 yhteistyössä Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia.

Julkaisu on ladattavissa maksutta täältä.

2.10.2014

Luova luokka -seminaari Oulussa

Vuoden 2014 Luova luokka -seminaari järjestetään Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa 19.11. teemalla Mitä kuuluu mediakasvatus?

Tänäkin vuonna seminaarissa kuullaan mediakasvatuskentän tuoreimmat kuulumiset ja tavataan mielenkiintoisia alan ammattilaisia. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös käytännönläheisiä työpajoja, joissa pureudutaan ajankohtaisiin mediakasvatuksellisiin menetelmiin. Seminaari tarjoaa virikkeitä mm. varhaiskasvatukseen, koulujen mediakasvatukseen sekä opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Seminaari on maksuton. Osallistua voi koko päivälle tai vaihtoehtoisesti joko aamupäivän luennoille tai iltapäivän työpajoihin.

Jatka lukemista..

2.10.2014

Mennään museoon 7.-10.10.2014!

Koululaisten ja opiskelijoiden museoviikkoa vietetään kuudetta kertaa. Viikkoon osallistuu yli 50 museota ympäri Suomen! Tänä vuonna viikon erikoisteemana on mediakasvatus.

Tarjolla on opastettuja kierroksia, mobiilipelejä, filmejä, näyttelysuunnittelua ja askartelua. Jatka lukemista..

30.9.2014

Blogi lasten nettiturvallisuudesta vanhemmille

Lasten ja nuorten netinkäyttöön liittyy kysymyksiä, joihin vanhempien voi olla vaikea vastata. Oman panoksensa keskusteluun antaa nyt myös lasten sosiaaliseen mediaan erikoistunut WatAgame. Firma on aloittanut blogin, jossa kerrotaan oikean elämän esimerkein lasten netti-ilmiöistä ja niihin reagoimisesta.

Blogi on suunnattu vanhemmille, mutta siitä on hyötyä myös lasten kanssa työskenteleville. Blogia päivitetään viikottain englanniksi. Tiivistelmät blogikirjoituksista on mahdollista tilata suomeksi uutiskirjeenä suoraan omaan sähköpostiin. Englanninkielisen blogin löydät täältä. Tietoa blogista suomeksi täällä.

WatAgamen tuotteita ovat 7–12-vuotiaiden lasten sosiaalinen media Momio sekä GoSupermodel.

29.9.2014

Mediataitoviikko tulee jälleen – ilmoittaudu mukaan!

Mediataitoviikkoa 2015 vietetään 9.-15. helmikuuta. Valtakunnallinen teemaviikko kannustaa toimimaan yhdessä paremman netin ja mediaympäristön puolesta. Teemoina ovat erityisesti vaikuttaminen ja oma sisällöntuotanto.

Ilmoita organisaatiosi, järjestösi tai ryhmäsi mukaan osoitteessa www.mediataitoviikko.fi.

Kaikilla 31.10. mennessä ilmoittautuneilla on mahdollisuus saada ilmainen materiaalipaketti mediakasvatustyön tueksi.

 

Lisätietoja:

Julia Alajärvi, projektikoordinaattori, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti,
julia.alajarvi(a)kavi.fi,
p. 050 434 4229
https://www.facebook.com/mediataitokoulu

23.9.2014

Lapset osallisena mediassa -julkaisu on täällä!

 

Millaiset asiat tulee ottaa huomioon elokuvatuotannossa, jos kuvausryhmässä on mukana lapsia? Entä mitä journalistin pitäisi pohtia lapsia ja nuoria haastatellessaan? Muun muassa näihin kysymyksiin antavat vastauksen Mediakasvatusseuran uusi julkaisu Lapset osallisena mediassa (Grönholm, Pauliina, toim.).

Media on muodossa tai toisessa osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää. Sitä kautta myös lapset ja nuoret ovat osa media-ammattilaisten työtä. Median maailma ei myöskään saa olla vain aikuisten maailma, vaan myös lapsilla ja nuorilla on oikeus saada näkökulmansa esiin mediassa. Tätä edellyttää jo YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

– Mediakasvatus on keino valtauttaa lapset ja nuoret hallisemaan oman elämänsä keskeistä osa-aluetta, mediaa. Mediakasvatuksella siis tuetaan oman mediasuhteen kehittymistä kokonaisvaltaisesti, sanoo Mediakasvatusseuran koordinaattori Rauna Rahja. Jatka lukemista..

23.9.2014

Nuorisolain uudistaminen käynnistyy

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen uudeksi nuorisolaiksi. Ehdotus tulee valmistella 31.5.2015 mennessä.

Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältöä vastaamaan nuorisotyön ja – toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

– Toivon, että työryhmän käy työnsä aikana kattavaa ja avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa avoimen hallinnon periaatteiden mukaan, sanoo ministeri Viitanen. – Avoin, vuorovaikutteinen valmistelu auttaa uudistamaan nuorisolakia siten, että siitä tulee ajantasainen ja tulevaisuuteen katsova, ministeri jatkaa.

Uudistuksen yhteydessä mm. selkiytetään hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonne ja nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten rooli toimialan yleisessä kehittämisessä, arvioidaan nuorisojärjestöjen avustusperusteita ja mahdollisuuksia uudistaa kuntien nuorisotoimen valtionosuusjärjestelmä ja etsivän nuorisotyön rahoitus. Tavoitteena on, että uusi laki astuisi voimaan 1.1.2016. Jatka lukemista..

1 44 45 46 47 48 55
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat