11.9.2014

Kansallinen Nuorisotutkimus 2014: Nuori kuluttaja viihtyy verkossa

Uusi Kansallinen Nuorisotutkimus paneutuu 15-30-vuotiaiden kulutustottumuksiin. Tutkimuksen perusteella nuoret liikkuvat verkon kauppapaikoissa huomattavasti vanhempia ikäpolvia sujuvammin. Kierrätyskulttuuri on monille arkipäivää ja monet rajoittavat tietoisesti kulutustaan. Kuluttajina nuoret arvostavat edullisuutta, helppoutta, pitkää käyttöikää ja kanta-asiakasetuja. Nuorille verkko on ostospaikka, josta löytyy enemmän heitä kiinnostavia tuotteita.

Jatka lukemista..

11.9.2014

Verke hakee nuoria kirjoittajia

verke2

 

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus julkaisee uuden artikkelikokoelman. Se rakentuu Verken sivustolla julkaistuista Viikon näkökulma -kirjoituksista ja keskittyy erityisesti nuorten verkkokulttuurin valottamiseen. Ideana on saada nuorten oma ääni kuuluviin niin nettiin, someen kuin peleihin liittyvistä aiheista. Kirjoittaa voi vaikkapa bloggaamisesta, vloggaamisesta, pelaamisesta, somettamisesta, dataamisesta jne.

Julkaistusta kirjoituksesta maksetaan 100 euron palkkio. Jos toiminnastanne siis löytyy nuoria kirjoittajia, niin ottakaa yhteyttä osoitteeseen: leena.tuuttila@verke.org

Tänä vuonna Verke julkaisi Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa kirjan, jonka sisältö on kerätty ja toimitettu pääsääntöisesti vuoden 2013 aikana Verken verkkosivuilla julkaistuista Viikon näkökulma -arkkeleista sekä Hyvä käytäntö -kuvauksista . Kirjaan voit tutustua suoraan täällä.

Lisätietoa:
Leena Tuuttila, leena.tuuttila@verke.org
puh. 040 3347 211

9.9.2014

Fobban sosiaalisen median selviytymisopas

 

Sosiaalinen media ei ole vain viihdyttävä kohtaamispaikka, jonka kautta voi pitää yhteyttä muihin sekä pysyä ajan hermolla. Sosiaalinen media myös ikkuna netin pimeälle puolelle, jossa kaikki se mikä normaalisti pysyy päivänvalolta piilossa voi yllätteän heijastua tekstinä ja kuvina tietokoneen ruudulle.

Nettipoliisi Marko Forss on kirjoittanut kokemusten pohjalta jokamiehen ja –naisen someoppaan, joka  on suunnattu kaikille kasvattajille sekä työssään tai vapaa-ajallaan sosiaalista mediaa käyttäville henkilöille. Kirjassaan Forss käy läpi ajankohtaisia some-ilmiöitä sekä -rikoksia tuoden esiin tosielämän esimerkkejä.

marko

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustantaja: Crime Time
Kieli: Suomi
Julkaisuvuosi: 2014

 

9.9.2014

Sanomalehtien Liiton mediakasvatustyö on saanut kansainvälistä tunnustusta

sanomalehtienliitto

 

Sanomalehtien maailmanjärjestö  The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) on myöntänyt Center of Youth Engagement Excellence -tunnustuksen Sanomalehtien Liiton uraauurtavalle Sanomalehti opetuksessa -työlle. Tunnustus jaettiin Sanomalehti opetuksessa -toiminnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 4.9.2014

Sanomalehti opetuksessa -toiminnassa tavoitteena on antaa opettajille, kouluttajille sekä nuorisotyöntekijöille vinkkejä sanomalehtien käytöstä koulutyössä. Toiminnan juuret juontuvat 1960-luvulta, josta se on kehittynyt historianopettajien kurssista tähän päivään asti laajentuen kattamaan monia erialaisia hankkeita sekä ilmaisia opetusmateriaaleja eri oppiaineisiin ja kouluasteille.

Sanomalehti opetuksessa -toiminnan historiaan ja kehitysvaiheisiin pääset tutustumaan täällä.

 

9.9.2014

Helsingin kaupungin kirjasto etsii projektikoordinaattoria

nimetön

 

Mediataikuri – mediakasvatusta esikouluikäisille ja varhaiskasvattajille on Helsingin kaupunginkirjaston koordinoima mediakasvatuksellinen hanke. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kultturiministeriöltä ja sen kohdetyhmänä ovat 4-7-vuotiaat, erityisesti esikouluikäiset sekä heidän vanhempansa ja ikäryhmän kanssa työskentelevät varhaiskasvattajat. Mediataikuti-hankkeeseen haetaan projektikoordinaattoria ajalle 1.10.2014 – 31.12.2015.

Projektikoordinaattorilta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta erityisesti pienten lasten mediakasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä, kirjastoalan tuntemusta sekä hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja ja kokemusta projektityöstä.

Haku tehtävään loppuu 18.9.2004 klo 16:00.

Lisätietoja työnhakumenettelyistä sekä Mediataikuri-hankkeesta löydät täältä.

9.9.2014

Kilpailu nuorille elokuvantekijöille

 

 

oskariValveen elokuvakoulu ja Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali järjestävät 11. kerran lasten ja nuorten tekemille elokuville tarkoitetun Oskari-kilpailun.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 6-18-vuotiaat lapset ja nuoret. Kaikki elokuvan lajityypit ovat tervetulleita kisaan. Aikaisempina vuosina Oskarin voittaneet elokuvat ovat saaneet kansainvälistä näkyvyyttä ulkomailla sekä Suomen televisiossa ja internetissä. Elokuvat tulee lähettää viimeistään 10.10.2014 Valveen elokuvakoulun videopajalle osoitteeseen:

Kulttuuritalo Valve / videopaja
PL 42, 90015 Oulun kaupunki

Jatka lukemista..

9.9.2014

Kopioston digilupakoulutukset kouluille

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut digitaalisen kopioinnin ja käytön luvan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille maksuttomaan perusopetukseen ja oppisopimuskoulutukseen 1.8.2014 alkaen.

Kopiosto tarjoaa kaikille oppilaitoksille ja kunnille Digilupakoulutusta. Koulutukset järjestetään oppilaitoksissa ja niissä käydään läpi, miten lupaa voi käyttää ja mitä rajoituksia lupaan liittyy. Opettajille annetaan konkreettisia ohjeita ja neuvoja, miten lupaa tulee käyttää. Kopioston tavoitteena on tarjota erilaisia koulutustapahtumia, jotta opettajakuntaa tavoitettaisiin mahdollisimman laajasti.
Jatka lukemista..

9.9.2014

Lastenneuvolakäsikirjaan mediakasvatuksellinen kokonaisuus

 

Lastenneuvolakäsikirja on THL:n internetsivusto, joka on tarkoitettu lastenneuvolatyötä tekeville ammattilaisille sekä  vanhemmille. Mediakasvatuksen kehittäjä ja erityissuunnittelija Satu Valkonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) on kirjoittanut sivustolle oman mediakasvatuksellisen kokonaisuuden.  Lapsi eri ikävuosina -mediakasvatuksellinen näkökulma on suunnattu ensisijaisesti lastenneuvolatyötä tekeville ammattilaisille, mutta kokonaisuus auttaa myös vanhempia pohtimaan lastensa suhdetta mediaan.

Kokonaisuuden tavoitteena on syventää tietoa median merkityksestä lasten kasvussa ja kehityksessä sekä kannustaa lastenneuvolan työntekijöitä avaamaan keskustelua median käytöstä perheissä vanhempia ja lapsia kohdattaessa.

Kokonaisuus jakaantuu kahdeksaan osaan, joissa jokaisessa käydään läpi lapsen suhdetta mediaan ikävuosien mukaan. Pääset tutustumaan kokonaisuuteen täältä.

 

9.9.2014

Nuorten Akatemia hakee tekijänoikeuksista kiinnostuneita kouluvierailijoita

 

nuortenakatemia

Nuorten Akatemia hakee kouluvierailijoita ohjaamaan tekijänoikeuksiin liittyviä kouluvierailuja yläkouluissa. Vierailijoita haetaan erityisesti pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Joensuuhun, Turkuun ja Ouluuun, mutta myös muihin paikkakuntiin on tarvetta. Kouluvierailut alkavat 13.10.2014 ja jatkuvat keväällä 2015.

Avointa riistaa vai tekijälle suojaa? -kouluvierailut ovat osa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Nuorten Akatemia ry:n Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä -hanketta.  Hankkeen tavoitteena on tuoda tietämys tekijänoikeuksista osaksi nuorten arkea sekä tarjota tilaisuuksia pohtia luovien alojen toimintaedellytyksiä.

Kouluvierailun aikana nuorten kanssa pohditaan tekijänoikeuksia sekä niihin liittyviä haasteita ratkaisutyöpajojen avulla. Yhden vierailun kesto on 45 minuuttia ja ne toteutetaan pääasiassa arkipäivisin. Vierailujen kohderyhmänä ovat yläkoulujen 8.- ja 9.-luokkalaiset, mutta vierailuja toteutetaan myös toisen asteen oppilatoksissa.

Jatka lukemista..

9.9.2014

Aineisto vanhemmille sekä alakoululaisille sanomalehdistä

 

Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat julkaisseet YK:n kansainvälisen lukutaitopäivän yhteydessä esitteen, jossa pureudutaan lasten lukumotivaatioon ja sen ylläpitämiseen. Esitteessä nostetaan esiin kotona tapahtuva lukuharrastus. Kotona lukeminen ja erityisesti lasten kanssa yhdessä lukeminen auttavat kielen oppimista sekä valmistavat lasta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Esite on osa Sanomalehti opetuksessa -toimintaa, jolla on vahvat perinteet Sanomalehtien Liitossa.

Vahvista vanhemmuuttasi ja kehitä lapsesi lukutaitoa -tulostettavan aineiston läydät täältä.

Lukutaitopäivän yhteydessä julkaistaan myös verkkolukupassit alakoululaisille. Passeissa on sanomalehtiin liittyviä tehtäviä. Passeja voi hyödyntää erilaisissa lapsille suunnatuissa mediakasvatuksellisissa projekteissa.

Tulostettaviin verkkopasseihin pääset käsiksi täältä.

Lisätietoja:

Hanna Romppainen,
Mediakasvatusasiantuntija, Sanomalehtien Liitto
044 378 7184
hanna.romppainen(a)sanomalehdet.fi

 

1 51 52 53 54 55 60
  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat