6.5.2014

OKM on myöntänyt kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksina kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valtakunnalliseen toimeenpanoon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Tänä vuonna tukea myönnettiin yhteensä 34 hankkeelle. Käsiteltävänä oli yhteensä 66 hakemusta. Avustusten saajia olivat erilaiset nuorten parissa toimivat järjestöt, kunnat ja säätiöt. Jatka lukemista..

6.5.2014

Nordic Game Sales 2013 -raportti: Suomen ja Pohjoismaiden pelimyynti ennätyskasvussa

FIGMA on julkaissut yhdessä pohjoismaisen pelialan etujärjestö ANGIn kanssa viime vuoden ennätysmäisiä pelimyyntilukuja. Nordic Game Sales 2013 -raportti tuo ensi kertaa esiin myös arvion digipelien myyntimääristä.

Vuoden 2013 fyysisten pelien myynti on laskenut edellisen kerran julkaistuista vuoden 2011 myyntiluvuista 31 prosenttia. Tämä pudotus on kuitenkin pieni digipelien myynnin kasvuun verrattuna. Suomen pelialan kokonaismyynti digimyynti mukaan lukien ylitti 186 miljoonaa euroa vuonna 2013. Se on lähes kaksinkertainen verrattuna pelkkään fyysisten pelien myyntiin vuonna 2011.

Viimeisen viiden vuoden aikana digimyynti on kasvanut huikeasti ja vaikuttanut tapaan, jolla pelaajat pelaavat videopelejä. Nykyään videopelejä pelataan enemmän ja useammilla pelilaitteilla kuin koskaan aiemmin. Jatka lukemista..

23.4.2014

Lukiolaiset ja kyberturvallisuus

Yhdeksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumin isoista teemoista kohosi kyberturvallisuus. Tämän innoittamana aloitettiin kyberturvallisuuden koulutuspaketin tekeminen, mikä oli yksi kokeiluksi jalostettavista ideoista. Koulutuspaketin ideana on lisätä kansalaisten tieto-taitoa kyberturvallisuudesta. Kokeiluvaiheessa kohderyhmänä olivat lukioikäiset nuoret.

– Kokeilussa opittiin, että nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua kybertaitoja opettavaa materiaalia on saatavilla liian vähän. Materiaalin kehittelylle on jatkossa suuri tarve, nyt saatava aineisto on vasta ensimmäinen askel kohti systemaattista, kattavaa, monipuolista ja nuoria itseään kiinnostavaa opetuskokonaisuutta, kirjoittaa Sari Karjalainen blogissa.

Ajatus siitä, että nuorten on itse oltava mukana materiaalin kehittämisessä ja testauksessa, vahvistui entisestään ja onkin tärkeää, että eritasoista yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä jatketaan ja vahvistetaan. Tässä kokeilussa olivat mukana Espoon kaupunki, kansalaisjärjestö, yritys, turvaviranomainen ja yliopisto.

Lue Sari Karjalaisen blogiteksti täältä.

22.4.2014

Elokuvaopetusta matkapuhelimilla -blogi

Oletko kiinnostunut elokuvakasvatuksesta ja opetuksesta, jossa hyödynnetään elokuvaa? Usein haasteena mainitaan sopivien kuvauslaitteiden puute – toisaalta monilta oppilailta löytyy takataskusta älypuhelin, jolla on mahdollista kuvata ja julkaista laadukasta videomateriaalia. Työt on mahdollista myös editoida suoraan puhelimella. Miten tämä voidaan toteuttaa helposti?

MobileMovieFinland-blogi esittelee kuvataideopettajaksi opiskelevan Terhi Marttilan kokemuksia matkapuhelimien käytöstä elokuvaopetuksessa. Projekti toteutui marras-joulukuussa 2012 Berliinin seudulla. Blogista löytyy myös kirjoituksia saksalaisen kännykkäelokuvaopetuksen uranuurtajan, Klaus Küchmeisterin, ajatuksista.

15.4.2014

Perehdytysopas monialaiseen verkkotyöhön

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden Move- eli Monialainen verkkonuorisotyö -hanke on tuottanut verkkotyön perehdytysoppaan nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on toimia työkaluna verkkotyön maailmaan sekä työtä jo tekeville että toimintamuotoon vasta tutustuville ammattilaisille.

Oppaan lisäksi hankkeessa on tuotettu myös laajempi verkkotyön osaamisprofiili, joka pyrkii kuvaamaan monialaisessa verkkotyössä tarvittavaa osaamista nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten haastattelujen kautta. Haastatteluiden avulla selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä muun muassa verkkotyön yleisistä lähtökohdista, monialaisesta yhteistyöstä ja kasvattajan roolista verkossa. Jatka lukemista..

15.4.2014

EU Kids Online & Net Children Go Mobile: Mobiililaitteiden käyttö kasvaa lapsilla ja nuorilla

EU Kids Online & New Children Go Mobile ovat tehneet uuden vertailevan tutkimuksen lasten ja nuorten älypuhelinten ja tablettien käytöstä Euroopassa. Nyt käytetty kyselylomake on sama kuin vuonna 2010. Tutkimuksessa on tarkasteltu 9-16-vuotiaiden mobiililaitteiden käytössä tapahtuneita muutoksia viidessä Euroopan valtiossa, jotka ovat Tanska, Irlanti, Italia, Romania ja Iso-Britannia. Tulokset osoittavat, että tarvitaan uudenlaista mediakasvatusta.

Tuloksia:

 • kannettavat laitteet ovat yhä useammin verkossa
 • edelliseen tutkimukseen verrattuna lapset ja nuoret kohtaavat hieman enemmän riskejä verkossa kuin aiemmin.
 • tablettilaitteiden ja älypuhelinten käyttäjät kohtaavat todennäköisemmin riskejä
 • kyberkiusaaminen (erityisesti tyttöjen) on kasvussa
 • tuntemattomien kohtaaminen verkossa on kasvussan
 • negatiivisen sisällön näkeminen verkossa on kasvussa
 • laadullinen tutkimus osoittaa, että lapsilla on hankaluuksia verkkoympäristönsä hallitsemisessa
 • älypuhelinten käyttäjillä on enemmän turvataitoja, mutta yleisesti turvataitojen hallitseminen on laskussa
 • älypuhelinten käyttäjät, erityisesti nuoret tytöt, tarvitsevat uusia taitoja

Lue lisää täältä.

8.4.2014

Mediakasvatustutkimus.nyt 2014 -kuulumiset

Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston Mediakasvatuksen tutkimusryhmän ja Koulu kaikkialla -hankkeen kanssa Mediakasvatustutkimus.nyt 2014 – Quo vadis suomalainen mediakasvatus? -tutkijatapaamisen Helsingin yliopiston Minerva-torilla 1.4.2014. Lähes kaikki mediakasvatuksen tutkimuksen kärkinimet olivat paikalla kuuntelemassa ja osallistumassa keskusteluun. Tapaamiseen osallistui 60 tutkijaa, asiantuntijaa ja mediakasvatuksesta kiinnostunutta. Tutkijoita oli paikalla kuudesta yliopistosta.

Aamupäivän mielenkiintoiset puheenvuorot striimasi nettiin Otavan opisto. Striimiä seurasi 32 henkeä etänä. Aamupäivän puheenvuorot ovat katsottavissa täällä. Päivän esityksiä on koottu Mediakasvatusseuran SlideShare-kanavalle sekä dosentti Heikki Kynäslahden esitys on katsottavissa täällä. Tapaamisesta toivottiin palautteissa vuosittaista – pyrimme vastaamaan toiveeseen!

7.4.2014

Uusi verkkopalvelu tuo eturivin suomalaisten taiteilijoiden teokset kasvattajien saataville

AV-arkki on suomalaisen mediataiteen levityskeskus, jonka jäseninä on noin 190 eturivin suomalaista mediataiteilijaa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää suomalaista mediataidetta. Mediataide kyseenalaistaa ja kierrättää usein tavanomaista mediakuvastoa ja toimii hyvin audiovisuaalisen kerronnan ja medialukutaidon perusopetuksessa. AV-arkki haluaa olla mukana kasvattamassa sekä tulevaisuuden taiteilijoita että taiteen kokijoita.

AV-arkki.fi/edu on verkossa toimiva palvelu, joka vastaa opettajien tarpeeseen saada helppokäyttöistä ja hyvin suunniteltua opetusmateriaalia lasten ja nuorten media- ja taidekasvatukseen. AV-arkin tavoite on tukea opettajien työtä laadukkaalla opetusmateriaalilla, joka soveltuu hyvin monenikäisten lasten kanssa työskentelyyn. Vuoden 2013 aikana palvelun käyttäjiksi rekisteröityi n. 200 opettajaa. Teoksia katsottiin yhteensä noin 1200 kertaa osana taide- ja mediakasvatuksen opetusta ympäri Suomea. Jatka lukemista..

2.4.2014

Suomalaiset menestyivät ongelmanratkaisutehtävissä – tietokoneet PISAssa mukana ensimmäistä kertaa

PISA 2012 -tutkimukseen osallistuneista 65 maasta ja alueesta 44 osallistui myös ongelmanratkaisutaitojen arviointiin. Nyt julkistettujen tulosten mukaan suomalaisoppilaiden pistemäärien keskiarvo oli 523, kun OECD-maiden keskiarvo oli 500 pistettä. OECD-maista Suomen edellä olivat Etelä-Korea (561), Japani (552) ja Kanada (526). Lisäksi OECD:n ulkopuolisista maista Singapore ja kaikki Kiinan osallistuneet alueet Macao, Hongkong ja Shanghai sekä Taiwan menestyivät Suomea paremmin. Jatka lukemista..

31.3.2014

Mediakasvatuksen ja monilukutaidon käsitteiden pohdintaa

Helsingin Mediakeskuksen Anne Seppänen kirjoittaa Helsingin opetusviraston blogissa otsikkolla Mediakasvatus ja monilukutaito – käsitteiden pohdintaa. Monilukutaito-termi saattaa säikäyttää helposti, mutta mitä se tarkoittaa?

– Medioituvan maailman ”tekstit” ovat kuitenkin usein muutakin kuin kirjoitettua tekstiä. Ne ovat kuvia, ääniä, esityksiä, puheenvuoroja, draamaa, kehonkieltä jne. Välitettävä tieto on sanallista, visuaalista, auditiivista, numeerista, kinesteettistä tai näiden yhdistelmiä, Anne Seppänen kirjoittaa.

Lue blogikirjoitus kokonaisuudessaan täältä.

1 55 56 57 58 59 60
 • Uusimmat uutiset

 • Kategoriat