14.3.2016

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa

Toteutusorganisaatio: Lastensuojelun keskusliitto

Sijainti verkossa: https://indd.adobe.com/view/b831295d-ee19-4e67-a9fb-6581e1c227a4

Julkaisuvuosi: 2016

lapsen-yksityisyyden-suoja-digi-2016Lastensuojelun Keskusliitto on laatinut selvityksen Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa, johon sisältyy oikeudellinen katsaus sekä suositukset lapsen yksityisyyden suojaamiseksi. Mediaympäristön muutokset ovat nostaneet esiin kysymyksiä siitä, miten lapsi näkyy ja kuuluu sähköisessä mediassa, sekä tarpeen selkeyttää asiaan liittyvää ohjeistusta. Internetin mahdollisuus levittää tietoa laajalle ja nopeasti voi lisätä tarvetta rajoittaa muiden ihmisten sananvapautta lapsen haavoittuvan aseman vuoksi.

Tulkinnanvaraisimmat kysymykset lapsen yksityisyyden rajoista liittyvät tilanteisiin, joissa vanhemmat julkaisevat tietoja lapsestaan. Aikuisella on aina velvollisuus asettaa lapsen etu ensisijaiseksi. Edes hyvä tavoite nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ei ohita sitä. Arkaluonteisia tietoja lapsesta ei tulisi julkaista laisinkaan ja lapselta tulisi aina kysyä lupa viattomienkin kuvien ja tietojen julkaisemiseen.

Lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto toteutti kyselyn 13-17-vuotiaille lapsille ja nuorille heidän omista näkemyksistään yksityisyyden suojasta sosiaalisessa mediassa.  Kyselystä on laadittu erillinen raportti sekä tiivistelmä tutkimustuloksista. Noin 40 prosentista keskusliiton kyselyyn vastanneista nuorista oli laitettu verkkoon kuvia tai tietoja, joita he eivät sinne halunneet. Lähes puolet vastaajista arvioi, että aikuiset eivät aina tiedä, miten toimia sosiaalisessa mediassa ja noin 60 % ajatteli, että vanhemmat saattavat ymmärtämättömyyttään julkaista kuvia tai tietoja, joita lapset eivät halua julkaistavan.

Lasten, vanhempien ja kaikkien aikuisten tietoisuutta digitaalisen median käytöstä, sen mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä riskeistä on tärkeää lisätä, sillä digitaaliset viestimet kuuluvat sekä lasten että aikuisten arkeen.

 

 • Viimeksi lisätty

 • Nuorisotiedon kirjasto

  Nuorisotiedon kirjasto
  Mediakasvatusseuran kirjat löytyvät Nuorisotiedon kirjastosta. Kirjojen ohella kirjaston tietokannasta löytyy myös mediakasvatus-aiheisia artikkeleita.

 • Media & viestintä -lehti

  Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita, haastatteluja ja keskustelunavauksia median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva aikakauskirja, jossa käsitellään viestintään liittyviä teemoja monipuolisesti, myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Lehti ilmestyy verkossa open access -periaatteella.

  mediaviestinta.fi