2.11.2017Anna Jaakonaho

Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssi

Linkki materiaaliin: https://funzi.mobi/learn/kestaevaeae-paeaetoeksentekoa

Kohderyhmä: , ,

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Funzi

Suomen YK-liiton koordinoima Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssi on uudenlainen tapa lisätä tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja kestävästä päätöksenteosta. Kurssin aineisto on helposti käytettävissä mobiilipohjaisena ja se on kaikille saatavilla maksuttomana. Kurssi toteutetaan esivaiheessa suomeksi ja englanniksi sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös ruotsiksi.

Viisiosaisella kurssilla tarkastellaan kestävää kehitystä eri näkökulmista ja tutustutaan kestävän kehityksen erilaisiin tavoitteisiin. Kukin osio sisältää noin 20 oppimiskorttia, mikä vastaa suurin piirtein yhden päivän opiskelua.

Kurssin osiot ovat:

  1. Kunta osana maailmaa – kestävän kehityksen tavoitteet
  2. Kestävää taloutta ja toimeentuloa
  3. Ketään ei jätetä – sosiaalinen kestävyys
  4. Planeetan rajat – ympäristön kestävä kehitys
  5. Hyvän elämän avaimet – kulttuurinen kestävyys

Kurssimateriaali löytyy suomeksi täältä ja englanniksi täältä.

Kurssi kattaa kaikki seitsemäntoista YK:n laatimaa kestävän kehityksen tavoitetta. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen: mitä päätöksenteossa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulmasta?

Kurssin tilaajana toimii Suomen YK-liitto ja sen tuottaa suomalainen mobiilioppimisen sovelluksiin erikoistunut Funzi.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma (Agenda 2030) laadittiin YK:ssa vuonna 2015. Niiden päämääränä on saada aikaan maailmanlaajuisesti kestävämpi kehityssuunta vuoteen 2030 mennessä. Yksi merkittävimpiä kestävän kehityksen tavoitteita on köyhyyden poistaminen, mutta sen toteutumiseen tarvitaan myös muiden tavoitteiden edistämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kestävä talouskasvu, sosiaalisten tarpeiden palvelujen kehittäminen sekä ympäristön suojelu.