24.11.2017Anna Jaakonaho

Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

Linkki materiaaliin: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7

Tuotantovuosi: 2017

Tuottaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Verkko-ohjaajan opas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville heidän etsiessään vastauksia näihin kysymyksiin:

• Mitä verkko-ohjaus ylipäätään on?
• Kuka sitä tekee, miten, kenen kanssa ja ketä varten?
• Miten verkossa tapahtuva ohjaaminen eroaa kasvokkain tapahtuvasta ohjaamisesta?
• Millaisia laitteita ja välineitä juuri meidän kannattaisi verkko-ohjauksessa hyödyntää?
• Miten varmistutaan tietoturvasta, tietosuojasta ja toiminnan eettisyydestä verkko-ohjauksessa?

Opas on syntynyt osana Verkko-ohjaaja – verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -hanketta, joka toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa vuosina 2015–2017. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Voit ladata oppaan täältä.