Arkisto: julkaiseminen

Materiaali 2017

Nuoret estradille – Rohkeutta ja vastuuta

Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton uusi nuorisotyön mediakasvatusmateriaali valottaa henkilöjuttujen avulla julkaisemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Rohkeutta ja vastuuta -materiaali tarjoaa työkaluja pohtia julkaisemista, mediaa ja julkisuutta. Se on suunnattu nuorisotyöhön ja kaikille nuorten kanssa työskenteleville. Julkaisu kannustaa nuoria analysoimaan itselleen ominaisia tapoja toimia ja julkaista verkossa. Lisäksi materiaali kertoo, millaisia eettisiä kysymyksiä toimituksissa pohditaan. Materiaali on

Materiaali 2010

Kuvauslupa

Huom! Materiaali on tuotettu vuonna 2010, joten sen sisältämä tieto voi olla joltain osin vanhentunutta. Tulemme päivittämään Kuvasulupa -materiaalin ajan tasalle vuoden 2018 aikana. Valokuvat rinnastetaan henkilötietolaissa henkilötietoihin. Kun alaikäisestä otettuja kuvia julkaistaan netissä, sanomalehdissä tai muissa julkaisuissa, jotka kuka tahansa voi nähdä, tarvitaan vanhempien lupa. Julkisella paikalla valokuvia saa ottaa ihmisistä ilman lupaa ja koulu- tai

Materiaali 2010

Minä ja media -koulutehtävät

Nuortennetin Minä ja media -osion tueksi on laadittu oppimistehtäviä. Tehtävät soveltuvat oppilaiden itsenäiseen työskentelyyn atk-luokassa tai kotitehtäviksi. Hyödynnä tehtäviä sellaisenaan tai sovella omiin tarkoituksiisi. Kysymyksiä voi käyttää myös keskustelunavauksena luokassa. Kaikkiin kysymyksiin ei löydy vastauksia suoraan Nuortennetistä, vaan ne vaativat oppilaan omaa pohdintaa.

Materiaali 2011

Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille

Opas tarjoaa apua, kun toimittajana tai kuvaajana pohdit lasten ja nuorten haastattelemiseen ja kuvaamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä ja eettisiä seikkoja. Opas ei ole virallinen ohjeisto, vaan se antaa pohjaa journalistin omalle eettiselle pohdinnalle tuomalla esiin arkityössä eteen tulleita, pohdintaa vaatineita tilanteita. Viimeiseen lukuun on koottu olemassa olevia suuntaviivoja, aineistoja ja hyviä käytäntöjä. Kaikkiin tilanteisiin on

Materiaali 2011

Ei nettikiusaamiselle!

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4.-6.-luokille -materiaalin tavoitteena on opettaa lapsille turvallista ja viisasta netinkäyttöä ja toisten huomioon ottamista. Oppitunneilla käsitellään netissä vastaantulevia ongelmatilanteita, kuten kiusaamista, ja löydetään niihin ratkaisuja. Materiaalia on neljän oppitunnin verran: ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään lasten omien netinkäyttötapojen tarkasteluun toisella oppitunnilla pohditaan mitä nettikiusaaminen on kolmannella mietitään keinoja nettikiusaamisen puuttumiseen neljännellä oppitunnilla kootaan kaikki

Materiaali 2014

Me mediassa -kerhonohjaajan opas

Me mediassa -ohjaajan opas on suunnattu 4H:n Me mediassa -teemakerhon ohjaajille. Oppaassa on valmiit sisältösuunnitelmat kahdeksalle kerhon tapaamiskerralle. Lisäksi oppaasta saa tukea lasten kanssa käytävään keskusteluun nettikiusaamisesta ja turvallisuudesta verkossa. Me mediassa -kerho tuo kuuluville lasten omaa ääntä, heidän omaa mediamaailmaansa ja -arkeaan sekä sitä, mitkä asiat mediassa ovat heille tärkeitä. Ohjaajan tehtävä on kannustaa

  • Uusimmat uutiset

  • Kategoriat